Hvad er Psych-K

Hvad kan PSYCH-K?

Hvad er PSYCH-K?

PSYCH-K arbejder med en række metoder, der skaber sammenhæng mellem det bevidste og det underbevidste -whole brain stage.


Hvad er PSYCH-K?

 

Dine underbevidste overbevisninger skaber grænserne for, hvad du kan opnå. Lær at omprogrammere dit underbevidste sinds software og forvandl dit liv.

 

Negative selv-saboterende overbevisninger og tankemønstre virker begrænsende på vores professionelle og private liv og hindrer udlevelsen af det fulde potentiale. Selv-saboterende overbevisninger lagres i os gennem vores levede liv og det miljø og den kultur vi vokser op i, det er muligt at omformulere de selv-saboterende overbevisninger og ændre dem til overbevisninger, der støtter os i at leve i overensstemmelse med vores ønsker.

 

PSYCH-K tilbyder effektive metoder til at ændre de selv-saboterende overbevisninger, der hindrer dig i at leve dit fulde potentiale, gennem metoder til at kommunikere direkte med det individuelle og fælles ubevidste. PSYCH-K metoden får bevidstheden og underbevidstheden til at arbejde sammen mod samme mål.

 

PSYCH-K kombinerer viden fra den nyeste hjerne- og bio-videnskab med urgammel viden. PSYCH-K anerkender og arbejder med sammenhængen mellem krop, sjæl og psyke samt vores forbundethed.

 

Siden Robert M. Williams i 1988 udarbejdede metoden, har PSYCH-K på en psykologisk nænsom måde hjulpet mennesker med stress-symptomer, depression, fobier, mv. PSYCH-K har hjulpet mennesker til at udleve deres drømme, tilgive, give slip på selv-saboterende vaner

 

For en dybere forståelse anbefaler jeg at se på det tilgængelige PSYCH-K Research og The Science Behind PSYCH-K på www.psych-k.com

PSYCH-K metodiske indgang

PSYCH-K arbejder med hele mennesket; det bevidste og det underbevidste, med krop, psyke, sjæl, ånd og miljø ud fra den grundforståelse, at mennesket er et hele og vi kan ikke arbejde med enkelt delene separat – vil have indflydelse på vores liv, må vi arbejde med mennesket som et hele.

 

I PSYCH-K som terapi eller coaching form arbejdes der med en række enkle processer, kaldet Balancer,, der styrker samspillet mellem; det bevidste og underbevidste, mellem højre og venstre hjernehalvdel og mellem fysikken og psyken. Metoderne identificerer og transformerer hurtigt begrænsende og selvsaboterende overbevisninger i bevidstheden eller i underbevidsthed til overbevisninger, der støtter mulighederne for at realisere potentialerne til fulde.

Relevant literatur

Her giver jeg lidt inspiration til dig der gerne vil læse mere og få ny viden på området der releater sig til PSYCH-K.

 

God fornøjelse

”The Wisdom of Your Cells”, var for mig på engang målet for langtids søgen efter ny klar viden og begyndelsen på rejsen der har ledt mig til PSYCH-K.


I dette lange audio-foredrag afslører dr. Lipton sine lysende klare og overraskende indsigter om byggestenene for liv, og hvordan hver eneste af vores celler har langt større medfødt intelligens, end vi tidligere har antaget.

Med PSYCH-K kan du mere

Med PSYCH-K kan du

 • Radikale ændringer i dit liv.
 • Indsigt i din egen psyke.
 • Eiminere selv-sabotage.
 • Frihed til at vælge.
 • Ratnings ændring.
 • Energi i hverdagen.
 • Ja til livets mangfoldighed.
 • Ansvar for eget liv og helbred

PSYCH-K

 • PSYCH-K er en revolotion for terapi, coaching og selvudvikling. metode.
 • Selv-saboterende overbevisninger og negative tankemønstre kan ændres.
 • Yderst nænsom metode til forandring.
 • Cellerprocesser påvirkes af ydre faktore.
 • Hele verden består af energi.
 • Kinesiologiske muskeltestning anvendes.